Đại hội đại biểu công đoàn Cty CP Giải Pháp Cơ Điện MES nhiệm kỳ 2017 - 2025

Đại hội đại biểu công đoàn Cty CP Giải Pháp Cơ Điện MES nhiệm kỳ 2017 - 2025


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CTY GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES NHIỆM KỲ 2017 – 2025
 

            Sáng ngày 14/10/2017 tại Công ty cổ phần giải pháp cơ điện MES, Công đoàn công ty Mes đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động Công Đoàn Công ty khóa mới. Đến dự Đại hội có Ông Nguyễn Thanh Hoài Ân – Phó Chủ tịch Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Thủ Dầu Một, về phía lãnh đạo công ty có ông Hà Quốc Minh- Giám đốc công ty cổ phần giải pháp cơ điện MES, và hơn 50 công nhân viên và người lao động của công ty.

      

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Công ty, sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; mặc dù trong tình hình doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn nhưng BCH Công đoàn công ty đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động người lao động chia sẻ khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa IX đã đề ra góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm của doanh nghiệp.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Nguyễn Thanh Hoài Ân – Phó Chủ tịch Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Thủ Dầu Một, và ông Hà Quốc Minh- Giám đốc công ty cổ phần giải pháp cơ điện MES đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 đồng thời chỉ đạo BCH khóa mới cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động; tổ chức các phong trào thiết thực và hiệu quả góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao đời sống công nhân viên chức và người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

       Tại Đại hội các đoàn viên Công đoàn đã nhất trí cao về các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành gồm 03 đồng chí. Đồng chí Đoàn Kim Đang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội cũng đã bầu ra 01 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên và 01 đồng chí dự khuyết . 

        Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần giải pháp cơ điện MES đã thành công tốt đẹp, Đại hội tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của ban lãnh đạo Công ty, của Công đoàn cấp trên; với tinh thần đoàn kết thống nhất, với cách làm năng động sáng tạo, BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới và tập thể CNVCLĐ Công ty sẽ đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ./.