• Điều Khiển và Quản Lý Chiếu Sáng

Hệ thống quản lý và điều khiển chiếu sáng:

- Quản lý, điều khiển, giám sát vận hành tại trung tâm

- Điều khiển và giám sát từ xa mạng lưới đèn chiếu sáng công cộng từ mức tủ điều khiển chiếu sáng đến mức đèn chiếu sáng.

- Hệ thống hỗ trợ quản lý, giám sát từng đèn hoặc các nhóm đèn theo tỉnh/thành phố, phường/xã, theo khu vực hoặc tuyến chiếu sáng thông qua trường truyền GSM/GPRS/3G/4G hoặc tin nhắn SM

- Giúp giảm chi phí quản lý vận hành, bảo dưỡng.

Thiết bị điều khiển chiếu sáng

Thiết bị điều khiển chiếu sáng

Tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải CO2, bảo vệ môi trường

Giảm chi phí quản lý vận hành, bảo dưỡng

Đảm bảo an toàn và bảo mật

 

Copyright © 2018 MES Lighting. | All Rights Reserved