• Đèn LED thanh treo thấu kính 72W MLL154

Đèn LED thanh treo thấu kính 72W MLL154

Order Information:

Share This Product:

Specifications
Thông tin đóng gói
Kiểu đóng gói Hộp giấy, 1
Product code MLL154-072WS658LB45
MLL154-072WS408LB45
MLL154-072WS278LB45
Mã ENA/UPC 8936109024963
8936109024932
8936109024901

If you are interested in our products
Please contact us

Copyright © 2018 MES Lighting. | All Rights Reserved