• Đèn LED thanh treo thấu kính 54W MLL153

Đèn LED thanh treo thấu kính 54W MLL153

Order Information:

Share This Product:

Specifications
Thông tin đóng gói
Kiểu đóng gói Hộp giấy, 1
Product code MLL153-054WS658LB45
MLL153-054WS408LB45
MLL153-054WS278LB45
ENA/UPC code 8936109024871
8936109024840
8936109024819

If you are interested in our products
Please contact us

Copyright © 2018 MES Lighting. | All Rights Reserved