• Đèn LED thanh treo thấu kính 36W MLL152

Đèn LED thanh treo thấu kính 36W MLL152

Order Information:

Share This Product:

Specifications
Thông tin đóng gói
Kiểu đóng gói Hộp giấy, 1
Product code MLL152-036WS658LB45
MLL152-036WS408LB45
MLL152-036WS278LB45
ENA/UPC code 8936109024789
8936109024758
8936109024727

If you are interested in our products
Please contact us

Copyright © 2018 MES Lighting. | All Rights Reserved